Tåg, stora och små MDC Roundhouse
3-truck Shay (Foto MDC Inc.)
  TÅG × TRAINSPOTTING × MODELLJÄRNVÄGAR × RAKE GRUVA (H0e) × BRUKET (H0e) × PRODUKTER × TIPS × LÄNKAR This page in English Uppdaterad 23 Nov 09 
  TJÄNSTGÖRINGSREGLEMENTE TJÄNSTGÖRINGSREGLEMENTE

Tjänstgöringsreglemente
vid Enskilda bolags för allmän trafik upplåtna järnvägar för lokomotiv (1913)

Försättsbladet × Innehåll × Förklaringar
1:a kapitlet Personalens tjänsteplikter i allmänhet.
2:a kapitlet Signalordning:   A. Signaler å bana och stationer.   B. Signaler å tåg.   C. Allmänna föreskrifter.
3:e kapitlet Säkerhetsregler:   A. å banan.   B. å stationerna.   C. för tågen.
4:e kapitlet Allmänna anordningar beträffande:   A. bana och stationer.   B. rörliga materielen.
Normalsektioner för fria rummet å bana och stationer. × Lastprofil × Utdrag ur strafflagen

2:a kapitlet
Föregående sida × Nästa sida

Andra kapitlet
 
 
 E-post: peter@arneke.net TÅG × TILL TOPPEN × TILLBAKA 
Skrivit av: Peter Arneke
Alla foton av: Peter Arneke,
förutom för Shay bilden i sidhuvudet.
Valid HTML 4.0!
Upphovsrätt © 2000 - 2024 Peter Arneke - alla rättigheter reserverade.
För publicering av fotografier från denna webb, vänligen kontakta mig via e-post: peter@arneke.net
Page URL: http://trains.arneke.net/reglemente/19.shtml
Online sedan 23 Jan 01