Trains, Big & Small MDC Roundhouse
3-truck Shay (Photo MDC Inc.)
  TRAINS × TRAINSPOTTING × LAYOUTS × RAKE GRUVA (H0e) × THE MILL (H0e) × PRODUCT REVIEWS × TIPS × LINKS Denna sida på svenska Updated 23 Nov 09 
  TJÄNSTGÖRINGSREGLEMENTE TJÄNSTGÖRINGSREGLEMENTE

Tjänstgöringsreglemente
vid Enskilda bolags för allmän trafik upplåtna järnvägar för lokomotiv (1913)

Försättsbladet × Innehåll × Förklaringar
1:a kapitlet Personalens tjänsteplikter i allmänhet.
2:a kapitlet Signalordning:   A. Signaler å bana och stationer.   B. Signaler å tåg.   C. Allmänna föreskrifter.
3:e kapitlet Säkerhetsregler:   A. å banan.   B. å stationerna.   C. för tågen.
4:e kapitlet Allmänna anordningar beträffande:   A. bana och stationer.   B. rörliga materielen.
Normalsektioner för fria rummet å bana och stationer. × Lastprofil × Utdrag ur strafflagen

Swedish Rules and Regulations for the Operation of Trains on none Government owned Railroad Lines in 1913

These pages are only avialable in Swedish. Firstpage
 
 
 E-mail: peter@arneke.net TRAINS × PAGE TOP × BACK 
Author: Peter Arneke
All photos by: Peter Arneke, except for the Shay at the top.
Valid HTML 4.0!
Copyright © 2000 - 2023 Peter Arneke - all rights reserved.
For publication of photos from this webb please contact me at e-mail: peter@arneke.net
Page URL: http://trains.arneke.net/reglemente/index.shtml
Online since 23 Jan 01