Tåg, stora och små MDC Roundhouse
3-truck Shay (Foto MDC Inc.)
  TÅG × TRAINSPOTTING × MODELLJÄRNVÄGAR × RAKE GRUVA (H0e) × BRUKET (H0e) × PRODUKTER × TIPS × LÄNKAR This page in English Uppdaterad 02 Dec 09 
  Tips för modellrallaren   TIPS FÖR MODELLRALLAREN

Hemma gjorda träd, buskar med mera.Det billigaste och snabbaste sättet att göra snygga träd i modell är att utgå ifrån naturliga ris, gräs, blommor och liknande.

Här är en lista på några växter jag prövat:

Namn      Latinskt namn    	Växtdel
-----------------------------------------------------------------------
Syrenbuddleja  Buddleja Davidii    De övre 20 - 40 cm av den 
                    överblommade blomman. Används som
                    hela träd och buskar.

Gullris     Solidago        De övre 20 - 40 cm av den
(trädgårdsv.)  ("Baby Gold")      överblommade blomman. Används som
        (canadensis)      hela träd och buskar.
        ("Golden Wings")

Hortensior   Hydrangea        Blomställningen plockas på hösten,
                    blombladen klipps/plocaks bort och 
                    den kvarvarande ställningen blir
                    en utmärkt grund till stora yviga
                    lövträd.               

Avenbok     Carpinus betulus    De gröna bladen, torkas inomhus 
Bok       Fagus sylvatica     och krossas till grönt strö.

Syrén      Syringa vulgaris    Plocka pinar och använd till
                    timmer och stubbar. Överblommade
                    blomställningar används till träd.

Jag kommer att lägga till fler växter, bilder och en beskrivning om hur jag gör träden, när jag får tid.  
 


 
 
 E-post: peter@arneke.net TÅG × TILL TOPPEN × TILLBAKA 
Skrivit av: Peter Arneke, se mitt glas.
Alla foton av: Peter Arneke,
förutom för Shay bilden i sidhuvudet.
Valid HTML 4.0!
Upphovsrätt © 2000 - 2018 Peter Arneke - alla rättigheter reserverade.
För publicering av fotografier från denna webb, vänligen kontakta mig via e-post: peter@arneke.net
Page URL: http://trains.arneke.net/byggtips/trees/s_index.shtml
Online sedan 23 Jan 01